Usługi

SKROPIENIA KRAWĘDZI ASFALTEM NA GORĄCO

ZABEZPIECZANIE ZA POMOCĄ MAS ASFALTOWYCH KRAWĘDZI ZJEDNI

NAPRAWY SZCZELIN

USZCZELNIANIE UBYTKÓW, SZCZELIN JEZDNI MASAMI NA GORĄCO

SKROPIENIA MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJAMI

ZWIĘKSZANIE WYTRZYMAŁOŚCI DROGI NA OBCIĄŻENIA ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEGO ZŁĄCZENIA WARSTW ASFALTOWYCH

HYDROIZOLACJE BUDYNKÓW

ZABEZPIECZANIE BUDYNKÓW PRZED PRZECIEKAMI POWŁOKĄ WODOCHRONNĄ

USŁUGI Z PODNOŚNIKA KOSZOWEGO DO 18MB

DOWOLNE USŁUGI Z PODNOŚNIKIEM KOSZYKOWYM

KONSERWACJA I IZOLACJA DACHÓW

ZABEZPIECZANIE DACHÓW PRZED PRZECIEKANIEM