Produkty

nasze produkty

MASA NA ZIMNO W WORKACH 25KG

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno przeznaczona do remontów cząstkowych nawierzchni,usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni,uzupełniania nawierzchni wokół studzienek,progów,chodników,płyt betonowych,wjazdów,ciągi piesze,ścieżki rowerowe,aleje,chodniki...

BITUMICZNE MASY ZALEWOWE NA GORĄCO

Zalewa asfaltowa na gorąco służy do uszczelniania szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych w budownictwie naziemnym i podziemnym, w konstrukcjach dylatacji w warstwach z mieszanek mineralno-asfaltowych (z lanego asfaltu lub betonu asfaltowego) i do naprawy warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (np. do uszczelniania spękań).

TAŚMY BITUMICZNE

Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blacharskich (również podziemnych), uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach dachowych, parapetów zewnętrznych, okien dachowych, rynien, rur spustowych , styków różnych powierzchni dekarskich, porowatych i gładkich.

ASFALT W KARTONACH 25KG

Asfalt w kartonach (25kg) to mieszanka bitumiczna przeznaczona do napraw i remontów cząstkowych dróg, parkingów, podjazdów itp.